Winterbijeenkomst

Op 14 december 2007 organiseerden we de winterbijeenkomst voor leden en hun partners. Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst sloten we formeel het conventiejaar 2007 af. De aanwezige leden en sponsors stemden in met het opheffen van de stichting conventie 2007, het bestemmen van het batig saldo voor de nieuw op te richten IRSE-NL sectie en de oprichting daarvan.
Tijdens een kort intermezzo gaf Wim Coenraad een impressie van zijn reis als IRSE president naar de Zuid-Afrikaanse sectie en zijn bezoeken aan de Coal line, Gautrain, Alstom en Siemens en Metronet/SARCC.
De DVD die Maarten van der Werff maakte van de conventie 2007 werd vertoond.
Na afloop van het formele deel was er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog even na- en bij te praten.
Presentaties 14 december 2007

presentaties_14_dec_07_v2.pdf

Presidential address

Op 10 mei 2007 kwamen we bij elkaar in de Inktpot te Utrecht. Onderstaand vindt U een verslag van de hand van Martijn Huibers. Lees verder...

Peter van der Mark

Op 26 mei 2007 gaf Peter van der Mark ons een impressie van het seinwezen gzien door de ogen van een machinist, Lees verder...