Ervaringen met de ERTMS Pilot Ut-Asd

ertms pilot presentatie
Op 19 mei jl. zijn in het kantoor van ProRail de resultaten van de ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht gepresenteerd. Marcel Voskamp en Wendi Mennen (programmamanagers van de Pilot Amsterdam-Utrecht) hebben volgens eigen zeggen als een” twee-eiige eenling” de resultaten op hoofdlijnen toegelicht aan de IRSE aanwezigen. Ze mochten echter nog niet alles vertellen omdat de resultaten eerst aan de Tweede Kamer gepresenteerd zullen worden.

Drie jaar geleden is de Pilot opgestart met als doel om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het rijden van treinen onder twee seinstelsels (Dual Signalling) op het traject Amsterdam-Utrecht. Om dit te onderzoeken zijn er eerst 142 onderzoeksvragen vastgesteld, gezamenlijk met belanghebbenden als ProRail, NS, onderhouds- en servicebedrijven en goederenvervoerders. Deze vragen zijn vervolgens in clusters aanbesteed, waarbij bijna alle Nederlandse kennispartijen zijn betrokken bij de beantwoording hiervan.

In de pilot is er gereden onder ERTMS level 2 en NS’54/ATB. In totaal zijn ruim 7500 ritten gereden met SLT treinstellen, ICE’s en locomotieven (City Nightline en goederenvervoer). Zo werden gegevens verzameld en geanalyseerd over onder meer veiligheid, treintechniek en capaciteit, maar ook over menselijk gedrag, werkdruk en processen. Deze praktijkervaring geeft natuurlijk een helder beeld van het rijden onder Dual Signalling. Met de informatie kunnen de onderzoeksvragen worden beantwoord.
Deze ervaring is ook gebruikt om de bestaande simulatieprogramma’s met betrekking tot capaciteits-berekeningen te kalibreren en te toetsen op realisme. Aan het begin van het programma was het duidelijk dat de verschillende programma’s (zoals Opentrack en Hortus) niet altijd exact dezelfde uitkomst gaven. Door de simulatieprogramma’s tijdens de pilot te kalibreren beschikken de ingenieursbureaus in Nederland nu over representatieve simulatieprogramma’s die hulp kunnen bieden bij de verdere uitrol van ERTMS.
Een leerpunt was dat het goed mogelijk is voor machinisten om onder ERTMS Level 2 te kunnen rijden. Het is voor machinisten een helder systeem en het overgrote merendeel van hen hebben er ook vertrouwen in dat het veilig genoeg is. Ook zijn de gebruiksprocessen over het algemeen goed toe te passen op het rijden onder ERTMS level 2/NS’54 Dual Signalling. Een aantal processen is nog gebaseerd op conventionele beveiligingssystemen en blijkt niet handig bij de toepassing van ERTMS, deze processen zouden in de toekomst heroverwogen moeten worden. Het bleek nuttig te kunnen zijn om 160 km/uur te kunnen rijden om bijvoorbeeld op voorlopende treinen te kunnen inlopen, waardoor de doorstroming werd bevorderd. Een ander belangrijk leerpunt was dat het belangrijk is om de verwachtingen van een dergelijk project goed van te voren met alle stakeholders af te stemmen.

Al met al was het een erg leerzame pilot en de resultaten worden nu door het programmateam van de Pilot gedocumenteerd en ondergebracht in een kennisbank. De kennisbank zal aan het ERTMS-uitrol programma team worden aangeboden, die deze resultaten meenemen in de stappen naar de landelijke uitrol. De verwachting is dat een samenvatting van dit rapport in juli naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.

Via de link kunt u een ingekorte versie van de presentatiesheets ertms pilot ut-asd bekijken