Verslag EUlynx lezing 13 december 2017

Treinbeveiliging in Ontwikkelingslanden?

Een opmerkelijke zin in een meer dan duidelijke duo-presentatie over het EULynx project afgelopen week.

Onder leiding van inspirerende inleiders kregen de aanwezige IRSE leden (het was overigens volle bak in het auditorium van Movares) inzicht in dit EU project.
Hier bleek ook wat de bedoeling is achter de term ontwikkelingslanden. Dat zijn dus de landen in de EU die verbonden zijn in het EULynx project wat de interface tussen seinwezen systemen reguleert

Alvorens de inleiders het woord te geven, vertelde bestuurslid en gastheer Paul vd Ven (Movares) dat het bestuur van IRSE Nederland uit haar midden een nieuwe Vice Voorzitter heeft gevonden in de persoon van Wendi Mennen. Dit was nodig geworden omdat de vorige Vice Voorzitter Fred Dissel sinds de laatste ALV niet langer meer verkiesbaar kon zijn wegens het aflopen van de laatste termijn.
Wendi werd geïntroduceerd en vertelde de aanwezige leden dat er komend jubileum jaar veel te beleven zal zijn bij IRSE Nederland. Te beginnen bij het jubileumjaar congres aanstaande januari in het Spoorwegmuseum (zie voor details verder op deze site). Ook vertelde ze voor alle duidelijkheid nog dat de eenmalige financiële bijdrage hiervoor tevens voor alle overige events van het jubileumjaar geldt.
Dus hoe eerder de deelname, des te langer de vreugde…

Na de introductie van Wendi volgde een korte inleiding van Bogdan Godziejewski van Mott McDonald Nederland die door de IRSE Council (FIRSE) leden verzocht is zijn kandidatuur beschikbaar te stellen voor de komende verkiezingen. Een ontwikkeling waar bestuur van IRSE Nederland blij mee is en trots zal gaan als een Nederlandse vertegenwoordiger sinds jaren weer plaats zal kunnen nemen in de Council van de IRSE in Londen.

Na deze mededelingen werd het tijd voor de inhoudelijke presentaties waarbij de spits werd afgebeten door ons aller Frans Heijnen met een inleiding over het EULynx project. Wat is het en ook wat is het niet. Waar komt het vandaan en waarom. En uiteindelijk natuurlijk; Waar gaat het heen.
Het werd een heel duidelijk verhaal waar veel aanwezigen heel blij mee waren om nu te weten wat deze interface uiteindelijk voor de toekomst van het Seinwezen in Europa kan gaan betekenen,
Op de site van EULynx (www.eulynx.eu) is de
presentatie terug te vinden.

Belangrijk is natuurlijk te weten wat Nederland er mee wil gaan doen. Op dat onderwerp ging Maarten vd Werff van ProRail verder in. Ook zijn presentatie is op de pagina van EULynx terug te vinden
Uiteindelijk is het initiatief gedragen door vele Europese Infra Beheerders als oa. ProRail, SNCF, DB Netze, Network Rail, SBB, RFI en vele anderen. Dit blijkt ook echt de kracht van het verhaal.
Vele vragen werden aan Maarten gesteld en vakkundig beantwoord waarmee de actualiteit van dit onderwerp maar weer eens bleek. Al met al een hele zinvolle bijeenkomst.

Namens bestuur en leden van IRSE Nederland willen wij langs deze weg nogmaals alle sprekers en inleiders danken voor hun goede inhoudelijke presentaties en Movares Nederland voor hun gastvrijheid, het ter beschikking stellen van het auditorium en de gezellige borrel nadien. Het was een leuke middag/avond.