De statuten zijn op te vragen bij de secretaris. Deze worden niet op de website gepubliceerd wegens de privacy gevoelige gegevens die dit documenten bevat.

Hier vind je het huishoudelijke reglement.